• És com aprenen els estudiants.
 • És fàcil d’utilitzar.
 • Activarà les teves classes de matemátiques.

Math Bits ofereix als docents un conjunt de propostes didàctiques que els ajuden a ensenyar de manera que motiven els seus estudiants.

Dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les lliçons de Math Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment guiats, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Math Bits es pot utilitzar com a substitut dels llibres de text o com a material complementari.

Característiques

 • Unitats didàctiques dissenyades acuradament sobre la base dels darrers descobriments científics quant a com aprenen les persones.
 • Recursos multimèdia interactius per a l’aprenentatge actiu i participatiu: vídeos, animacions i simuladors.
 • Centenars d’activitats autocorregibles i altres recursos per a l’aprenentatge actiu.
 • Eines per a la pràctica individual sistemàtica, fonamental per a consolidar conceptes i procediments, i amb múltiples oportunitats per al feedback generatiu i l’avaluació per a l’aprenentatge.
 • Eines fàcils d’utilitzar per realitzar un seguiment complet de l’aprenentatge de cada estudiant.
 • Objectius didàctics enfocats cap a la comprensió dels conceptes i procediments matemàtics i el desenvolupament de les competències matemàtiques.
 • Proves d’avaluació que no avaluen els continguts apresos merament de memòria, sinó els aprenentatges comprensius i la capacitat d’aplicar-los en nous contextos.
 • Versió imprimible per als estudiants, pensada per poder seguir la unitat en cas que no tinguin ordinadors a l’aula.
 • Guies didàctiques completes per a docents, amb indicacions d’ús i propostes a cada fase de la unitat, i amb programacions horàries.
 • Tots els continguts disponibles simultàniament en català i castellà.

Avantatges

 • Math Bits és un repositori multimèdia de lliçons que promou el pas d’un model educatiu basat en la mera transmissió de fets a un model constructivista, basat en la indagació, el descobriment, la reflexió, i el raonament crític.
 • Math Bits està dissenyat per fer més fàcil el treball a l’aula i obtenir el màxim rendiment de les possibilitats que ofereix el format digital: tant del potencial multimèdia de l’ordinador de cada estudiant com de la pissarra digital.
 • Utilitzat amb el projector o la pissarra digital, Math Bits enriqueix l’exposició del docent i promou la interacció amb l’alumnat gràcies a la gran quantitat de recursos multimèdia que conté: il·lustracions, vídeos, animacions, experiments i simuladors.
 • Math Bits incrementa la motivació de l’estudiant i li facilita la comprensió dels conceptes gràcies a l’ús d’elements audiovisuals i a la possibilitat d’interactuar amb els objectes d’aprenentatge.
 • Math Bits promou l’ús educatiu dels ordinadors o tauletes tàctils per part dels estudiants. Amb Math Bits, aquests dispositius poden substituir els llibres de text tradicionals o convertir-se en una eina complementària amb un alt valor educatiu.
 • Math Bits ofereix una forma fàcil i efectiva d’implementar el model d’ensenyament constructivista de les 5E i un aprenentatge basat en el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències educatives.
 • Math Bits ofereix una intranet molt fàcil de fer servir que permet al professorat crear grups d’alumnes, assignar-los repertoris d’activitats i continguts personalitzats, programar exàmens, monitorar els resultats dels alumnes i avaluar les respostes de les preguntes obertes, entre d’altres funcionalitats.