SUPORT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL D’ENSENYAMENT 5E

Per facilitar i garantir la immersió del professorat en el model d’ensenyament constructivista de les 5E, així com en l’ús de les TIC a l’aula, Math Bits inclou en la seva oferta sessions de formació professional.

El nostre programa de formació ha estat dissenyat pel nostre equip en col•laboració amb desenes d’escoles i pren en consideració les particularitats de cada centre: infraestructura tecnològica, recursos a l’aula, connectivitat, nivell de familiaritat amb les TIC i necessitats específiques.

Un programa bàsic de formació aborda tres dimensions:

Immersió en el model constructivista de les 5E.
Bones pràctiques i recomanacions concretes per a la implementació a l’aula.
Funcionalitats tècniques i optimització de recursos.

ASSISTÈNCIA CONTÍNUA

Després de la formació, un assessor personal de Math Bits és assignat als professors de cada escola, per proporcionar-los un suport continu davant de qualsevol dubte o necessitat que els pugui sorgir en relació a l’ús del programa. Els professors poden contactar amb el seu assessor personal mitjançant email directe (amb resposta garantida en menys de 24 hores), així com concertar trobades de seguiment en persona o per videoconferència.