Darrere de Math Bits hi ha un equip multidisciplinar compost per especialistes en la didàctica de les matemàtiques, professors de matemàtiques, matemàtics, investigadors, productors de vídeo i professionals multimèdia de diferents llocs del món que treballen sota el paraigua de la International Science Teaching Foundation.

El nostre objectiu és proporcionar als docents eines que promoguin una educació d’alta qualitat.

Math Bits és un projecte per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques per a l’educació Secundària, dissenyat amb base en la recerca en didàctica de les matemàtiques i en ciències de l’aprenentatge, per un equip interdisciplinari de reconeguts investigadors en aquestes àrees, professors i desenvolupadors de tecnologia educativa.

icon_5E_about_us

Ens adherim al model constructivista de les 5E, el qual advoca per una comprensió real de les idees i implica els estudiants en el seu aprenentatge, alhora que els ajuda a apreciar la rellevància de les matemàtiques en les seves vides.

Volem tenir un paper actiu promovent metodologies d’ensenyament i aprenantatge basades en l’evidència científica, tant de l’àmbit de les ciències cognitives com de la didàctica de les Matemàtiques.

Creiem que la millor manera d’aconseguir aquest canvi és proveir els docents amb recursos basats en la investigació i fàcils d’usar que promoguin les millors pràctiques d’ensenyament.