Math Bits ha estat desenvolupat per un equip multidisciplinar de reconeguts investigadors en didàctica de les matemàtiques i ciències de l’aprenentatge, professors i desenvolupadors de tecnologia educativa.

El projecte compta amb la col·laboració de la Càtedra Math Bits d’Educació Matemàtica de la Universitat de Saragossa i, malgrat que són moltes les persones implicades en aquest nou projecte, ens agradaria destacar especialment els experts en didàctica de les matemàtiques i ciències de l’aprenentatge:

Pablo Beltrán-Pellicer

Pablo Beltrán-Pellicer

Professor a l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa i professor del CEIP Val de la Atalaya. Les seves línies de recerca inclouen l’anàlisi i el disseny de seqüències d’ensenyament i aprenentatge.

Sergio Martínez-Juste

Sergio Martínez-Juste

Professor a l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa i professor de l’IES Pilar Lorengar, de Saragossa. Desenvolupa la seva recerca en el camp de la proporcionalitat.

Eva Cid

Eva Cid

Professora titular jubilada i actualment col·laboradora de l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Experta en didàctica dels nombres enters, investiga l’ensenyament i l’aprenentatge de l’àlgebra.

José M. Muñoz-Escolano

José M. Muñoz-Escolano

Professor de l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Les seves línies de recerca inclouen l’anàlisi de llibres de text i de recursos per a l’ensenyament de les matemàtiques, així com el disseny de seqüències didàctiques.

Antonio M. Oller-Marcén

Antonio M. Oller-Marcén

Professor de la Facultat d’Educació de la Universitat de Saragossa. Doctor en Didàctica de les Matemàtiques. Desenvolupa el seu treball en el camp del pensament numèric i algebraic, i de la història de l’educació matemàtica.

Alberto Arnal-Bailera

Alberto Arnal-Bailera

Professor a l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Les seves línies de recerca inclouen l’anàlisi i el disseny de seqüències d’ensenyament i aprenentatge de geometria, i com hi influeix la introducció de programari de geometria dinàmica.

Rafael Escolano

Rafael Escolano

Professor titular jubilat i actualment col·laborador de l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Ha fet una extensa recerca sobre la didàctica del nombre racional i sobre la formació del professorat.

Héctor Ruiz Martín

Héctor Ruiz Martín

Director de la International Science Teaching Foundation. Especialista en neurociència i psicologia cognitiva de la memòria i aprenentatge en contextos educatius. Investiga el desenvolupament i l’aplicació de mètodes i recursos educatius basats en l’evidència científica.

Núria Begué Pedrosa

Núria Begué Pedrosa

Professora a l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. La seva línia de recerca se centra en la didàctica de la probabilitat i l’estadística, que es completa amb els seus interessos en el domini afectiu en educació matemàtica.

Mónica Arnal-Palacián

Mónica Arnal-Palacián

Professora a l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Desenvolupa la seva recerca en l’ensenyament i l’aprenentatge del límit, tant de les successions com de les funcions.